Nei rā mātou o Ocean, we are Ocean.
Kei Te Whanganui-a-Tara, we are from Wellington,
Ko Aotearoa te kainga tūturu, and call Aotearoa home.
He kaiwhaitohu, we are designers,
he kairāranga kōrero, writers,
he kaihanga kaupapa whānui, creatives.
He pou whirinaki mou, we are problem solvers.
Tēna koutou katoa, kia ora.
Nei rā mātou o Ocean,
we are Ocean.
Kei te Whanganuiātara,
we are from Wellington,
Ko Aotearoa te kainga tūturu,
and call Aotearoa home.
He kaiwhaitohu,
we are designers,
he kairāranga kōrero,
writers,
he kaihanga kaupapa whānui,
creatives.
He pouwhirinaki mou,
we are problem solvers.
Tēna koutou katoa,
kia ora.

Flick Electric Co.

Challenging Kiwis to give a Flick

Sharesies

Sharing the love of investment.

Woop

How do you make a meal kit stand out from the rest?

White Ribbon

How do you open challenging conversations about masculinity?

One Square Block

Manahau ana i te mana tangata, celebrating our people, our life.

Cervena

How do you inspire chefs to cook something new?

We design for good. We help our clients connect with their customers, staff, stakeholders, and their communities.

Creative HQ

Reason

Sharesies

Woop

Te Tūāpapa Kura Kāinga